Spīdmintons no 2016.gada 1. janvāra pārtop par krosmintonu

Sportisti, biedri, amatpersonas, sadarbības partneri un mediju pārstāvji!

Aizvadītajā gadā, Starptautiskās Spīdmintona Organizācijas (ISBO) biedru kopsapulcē tika pieņemts vēsturisks lēmums par sporta veida nosaukuma maiņu, turpmāk mūsu sporta veids tiek pārsaukts no spīdmintons uz krosmintons (angliski - Crossminton).

Līdz ar to tiks mainīts arī federācijas nosaukums uz Latvijas Krosmintona federācija un tiks koriģēta saistošā dokumentācija. Lai nodrošinātu veiksmīgu pāreju uz jauno sporta veida nosaukumu, visas nepieciešamās izmaiņas tiks veiktas līdz šī gada beigām, paralēli uzturot apvienotu sporta veida nosaukumu - krosmintons (iepriekš spīdmintons).

Kāpēc šī sporta veida nosaukuma maiņa bija nepieciešama?

Sporta veida aizsākumos, divtūkstošo gadu sākumā, Vācijā, jaunradītā spēle tika nosaukta par "Speedminton", vēlāk tās nosaukums pārtapa par preču zīmi un līdz ar to pirmie spēlētāji, sadarbībā ar kompāniju, jauno sporta veidu nosauca par "Speed Badminton", jo attīstot jaunu sporta veidu no vienkāršas spēles, radās šī nepieciešamība pēc jauna nosaukuma. Jaunais nosaukums, attiecīgi tika izmantots topošajiem klubiem un sporta veida federācijām visā pasaulē. Ienākot sporta veidam Latvijā, tas tika latviskots kā "spīdmintons", angliski saglabājot nosaukumu - "Speed Badminton".

Visu šo gadu laikā Starptautiskā Spīdmintona Organizācija ir domājusi par sporta veida nosaukuma maiņu, lai atrastu ko piemērotāku par Speed Badminton. Iemesls tam bija tas, ka vienīgā līdzība ar badmintonu ir spēles bumbiņa - volāns, jeb spīderis (angliski - Speeder®). Spēlei ir vairāk līdzības ar tenisu, tomēr arī tīkls netiek izmantots. Tas ir unikāls rakešu sporta veids.

Tomēr galvenais iemesls sporta veida nosaukuma maiņai ir tas, ka atsevišķās valstīs, to nacionālās badmintona federācijas bloķēja spīdmintona sporta veida atzīšanu,  nosaukumā esošā vārda “badmintons”, dēļ. Visbeidzot, 2012.gadā Pasaules Badmintona federācija (BWF) vērsās pie Starptautiskās Spīdmintona Organizācijas un informēja par esošo situāciju. Pēc vairāku gadu diskusijām ar iesaistītajām pusēm tika pieņemts lēmums par sporta veida nosaukuma maiņas procesa uzsākšanu. Ikviens biedrs ir ticis iesaistīts jauna nosaukuma meklēšanā un izvēles procesā, kas rezultātā noslēdzās ar pieņemto lēmumu aizvadītā gada Starptautiskās Spīdmintona Organizācijas biedru kopsapulcē.

Mēs esam pārliecināti par to, ka lēmums ir pareizs un tas, ka krosmintons nākotnē dos ne vien iespēju izpaust savu unikalitāti, bet arī ļaus atvērt durvis, kas līdz šim ir bijušas aizvērtas, šī jaunā sporta veida izaugsmei starptautiskā līmenī.

Sporta veida jaunais nosaukums skan lieliski un tas mums dod iespēju veiksmīgām mārketinga un sporta veida izaugsmes un attīstības aktivitātēm dažādos līmeņos.

Mēs apzināmies, ka šis lēmums, mainīt sporta veida nosaukumu tieši šobrīd, ir bijis grūts un radīs daudz jaunus izaicinājumus tuvākajā nākotnē. Bet mēs zinām, ka ar šo mēs radām ne tikai papildus darbu paši sev, bet arī dodam iespēju mūsu iemīļotajam sporta veidam, krosmintonam, pāriet jaunā līmenī.

 

Ar cieņu,

Latvijas Spīdmintona federācijas prezidents,

Mārtiņš Žogots

LKF_logo