13.06.2015

VALDE

 

Mārtiņš Žogots

  • valdes priekšsēdētājs, prezidents (ievēlēts 11.04.2017; pilnvaru termiņš līdz 10.04.2021.;  atļauts pārstāvēt biedrību atsevišķi)
  • Mob.tel.: 29822554
  • E-pasts: martins_zogots@inbox.lv

 

Santa Paegle

  • valdes locekle (ievēlēts 11.04.2017; pilnvaru termiņš līdz 10.04.2021.; atļauts pārstāvēt biedrību atsevišķi)
  • Mob.tel: 26356550
  • E-pasts: santapaegle@gmail.com

 

Andrejs Krūmiņš

  • valdes loceklis (ievēlēts 11.04.2017; pilnvaru termiņš līdz 10.04.2021.; atļauts pārstāvēt biedrību atsevišķi)
  • Mob.tel: 20096226
  • E-pasts: touchwood131@gmail.com

 

VALDES SĒDES/LĒMUMI